fizikai szemle

MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat havonta megjelenő folyóirata.
Támogatók: A Magyar Tudományos Akadémia Fizikai Tudományok Osztálya, az Emberi Erőforrások Minisztériuma,
a Magyar Biofizikai Társaság, a Magyar Nukleáris Társaság és a Magyar Fizikushallgatók Egyesülete
2016/11
A Fizikai Szemle 2016. évi falinaptára (PDF)

Legfrissebb szám: (LXVI. évf.) 2016. november
Archívum (1950 - 2016)
Intézeteink, tanszékeink - rovat (indult: 2004. január)
Mindentudás az iskolában - rovat (indult: 2005. január)
Mellékletek (képanyag - poszterméretben)
Fizikus Útikönyv - A folyóirat 1992, 1996, 2000 évi decemberi számai

Címlapon:
Nagy energiájú fotonpár kibocsátásával
járó esemény a CERN ATLAS-kísérletében.
A fotonok észlelt energiáját a keskeny
zöld vonalak jelzik. A 2015-ben megfigyelt
sok hasonló esemény a CMS és ATLAS-
kísérletben újfajta részecske felfedezését sejttette
a Nagy hadronütköztetőnél,
azt azonban a 2016-os adatok nem
erősítették meg.

Főszerkesztő:
Szatmáry Zoltán
 
Szerkesztőbizottság:      
Bencze Gyula, Czitrovszky Aladár,
Faigel Gyula, Füstöss László, Gyulai József,
Horváth Gábor, Horváth Dezső,
Iglói Ferenc, Kiss Ádám,
Németh Judit, Ormos Pál, Papp Katalin,
Simon Péter, Sükösd Csaba, Szabados László,
Szabó Gábor, Trócsányi Zoltán, Ujvári Sándor
 
Szerkesztő:
Lendvai János
 
Műszaki szerkesztő:
Kármán Tamás

HU ISSN 1588-0540

A honlap szerkesztője:
Szalay Istvánné

e-mail: elft@elft.hu  honlap: http://www.fizikaiszemle.hu/
A lapba szánt írások szerzőinek figyelmébe ajánljuk ....
Szerkesztőség: Eötvös Loránd Fizikai Társulat;
1092 Budapest, Ráday utca 18. földszint III.
Telefon/Fax: 201-8682
Terjeszti: az ELFT,
előfizethető a Társulatnál vagy postautalványon a
10200830-32310274-00000000 számú egyszámlán.
Megjelenik havonta; egyes szám ára: 800.- Ft + postaköltség.